HOMEVISION | STAVEBNÍ FIRMA | STAVEBNÍ DOZOR | PROJEKČNÍ PRÁCE | ZEMNÍ PRÁCE | VÝSTAVBA CHALUP

Stavební práce

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Pozemní stavby

Rodinné, rekreační objekty, průmyslové, zemědělské a administrativní stavby, jejich změny a rekonstrukce a stavby na klíč.

Dopravní stavby

Novostavby, rekonstrukce a opravy především místních komunikací, chodníků, parkovišť a zpevněných ploch ze všech druhů krytů (asfalt, betonová dlažba apod. ) včetně objektů na nich ( propustky, přejezdy apod.)

Inženýrské stavby a stavby vodohospodářské

Kanalizace, vodovodní přípojky, elektrické přípojky, ČOV, Jímky, práce na korytech řek a toků.

Speciality

Realizace prvků staré architektury ( klenby, sloupy, schodiště) , realizace dalších atypických prvků ( spirálová, dvoj-spirálová a točitá schodiště, fasády z atipických konstrukcí, balustrády rovné a kulaté, atypické koupelny, krby a další.)

Půjčovna nářadí

Půjčovna stavebních strojů, mechanizace a nářadí. (www.pujcovani-naradi.cz)

Reference

Rodinné domy

Bazény, rybníky, jímky

Průmyslové objekty

Parkoviště, zpevněné plochy

Reklamní poutače